Uncategorised

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się w budynku E w dniach:

1.09 (czwartek) w godz. 16.00 - 18.00

2.09 ( piątek) w godz. 16.00 - 18.00

3.09 ( sobota) w godz. 10.00 - 12.00

Informuję, że w dniu 25.02.2022r. o godz. 17.00 w bud. C s. 01 odbędzie się zebranie Samorządu Uczniowskiego.

opiekun: Ilona Biegańska - Nowakowska

PÓŁKOLONIE - „ AKCJA LATO 2019”
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1


Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z rocznika 2009 -2013 na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych:

I TURNUS     24.06-28.06.2019r.
II TURNUS    01.07-05.07.2019r.
III TURNUS   08.07-12.07.2019r.
IV TURNUS   15.07-19.07.2019r.

Program obejmuje warsztaty: artystyczno - sportowe, plastyczne, taneczne i muzyczne, z robotyki, szermierka, zajęcia w ośrodku Rezon i na kręgielni „Czarna Kula”.

Przewidziane są wycieczki: do Deli Parku w Trzebawie, na „Wyspę Piratów” w Kościanie, do ZOO nad Maltę, do Gniezna „Nasza zagroda”, do Uzarzewa Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miniatur w Pobiedziskach, Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu.

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2009 -2013 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów.
Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Akcja Lato 2019 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 20-24.05.2019r. w sekretariacie MDK nr 1w godz. 10.00 -17.00 oraz dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach MDK1 w dniu 25.05.2019r. w godz. 8.30-12.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
a. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
b. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
c. złożenie obowiązującej dokumentacji:

ZASADY UCZESTNICTWA AKCJA LATO 2019

i KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

w dniu zapisu.*
Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników
i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

*druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl (powyżej) lub w dniu zapisu
w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu (przy boisku Orlika).

Zapraszamy na wystawę uczestników zespołów plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.
Wernisaż odbędzie się 16.03.2019 o godzinie 13:30 w Klubie Osiedlowym "Dębczak".

Terminy półkolonii letnich AKCJA LATO 2019 w roku szkolnym 2018/19:

I Turnus: 24-28.06.2019r.

II Turnus: 01-05.07.2019r.

III Turnus: 08-12.07.2019r.

IV Turnus: 15-19.07.2019r.

Dnia 23.02.br. (sobota) o godz. 11.30 w sekretariacie MDK1 (bud. Orlik) odbędzie się zebranie Rady Rodziców,
na które zaprasza

Przewodniczący Rady Rodziców
Maciej Nowakowski

Dnia 16.02.br. (sobota) o godz. 12.00 w sekretariacie MDK1 (bud. Orlik) odbędzie się zebranie Rady Rodziców,
na które zaprasza

Przewodniczący Rady Rodziców
Maciej Nowakowski