Nauczyciel: Dorota Sobierańska-Matuszkiewicz od roku 2004 pedagog - nauczyciel. Twórca zespołów i spektakli teatralnych taneczno - aktorskich dla dzieci i młodzieży min: Teatr Bezcenny, Panaceum, Aktiv, Dicte. Tworzyliśmy musicale, spektakle, koncerty wokalne. Cóż nie rozwija bardziej niż teatr i taniec ? Celem jest rozwój predyspozycji i zdolności dzieci poprzez uruchomienie wyobraźni i samodzielnego myślenia, a także nauka autoprezentacji. Integracja w grupie, wspólne działania, ćwiczenia i zabawy mają pomóc osiągać rozwój indywidualny.  Nauka ruchu scenicznego, układów tanecznych oraz podstawowych kroków i stylów tańca klasycznego i współczesnego a także pracy z rekwizytem, improwizacji aktorskiej w ruchu ,układów tanecznych zespołowych i indywidualnych, które prezentujemy na występach to cel naszych zajęć.

AKTIV MINI:  (5-8 lat) środa 16.00- 17.30 bud. C, s. 01

AKTIV JUNIOR: (8-15 lat) środa 17.45- 19.15  bud. C, s. 01

Aktiv Mini to zajęcia umuzykalniająco- aktorskie dla dzieci 5-8 lat. W programie dużo zabaw teatralnych, układy teatralno- ruchowe, nauka piosenek i wierszyków. Występy przed publicznością.
Aktiv Junior- zajęcia muzyczno- ruchowo - teatralne dla dzieci od 9-13 lat. W programie ruch sceniczny, etiudy aktorskie z rekwizytami do muzyki na podany temat.

20220323 161838