Wieczór z teatrem tańca z MDK 1 - plakat

Nasze zespoły teatralne - Studio Teatralne ANIKAME i Teatr Fizyczny ALFA - na tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Festiwalu "Dotknij teatru" przygotowały dwa spektakle: "Parabola: Talent" oraz "Esemesy do nieba".

Pierwszy spektakl opiera się swobodnie na przypowieści o talentach - w ujęciu twórców talentem może być samotność, odwaga, cisza, życie i śmierć. Parabola rozwija się w stylistyce teatru tańca fizycznego. Drugi spektakl dotyka tęsknoty, która pojawia się czasem, gdy bierzemy telefon komórkowy do ręki i chcielibyśmy wysłać smsa do Boga, bo żaden człowiek nie potrafi odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Jest to ciąg etiud zrealizowanych w ruchu, z towarzyszeniem zaskakującego przedmiotu. Oba przedstawienia otwierają przed widzem scenę ruchu kreatywnego, opartego na wyostrzonym, sejsmograficznym odbiorze aktora przez aktora, człowieka przez człowieka.


Zapraszamy 29 marca o godz. 19 do zaprzyjaźnionego z Młodzieżowym Domem Kultury Nr 1 - Domu Kultury "Orle Gniazdo" na os. Lecha 43. Wstęp wolny.