Pod hasłem:
„Przeżyj z nami niesamowitą przygodę”, czyli półkolonie w MDK nr 1

Zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:
18.01.2016 r. – 22.01.2016 r.
25.01.2016 r. – 29.01.2016 r.
w godz. 8:00-16:00

W programie czekają na Was:
- ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rytmiczne, taneczne
- różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, dart, bilard, kręgle, zabawy na śniegu i lodzie, gry stolikowe, mini – hokej, zabawy i gry ruchowe
- interesujące wycieczki, konkursy oraz atrakcyjne niespodzianki pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.


Informacje dotyczące zapisów i płatności:
1. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii Akcja Zima w Mieście 2016 wynosi 130 zł.
2. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie MDK nr 1:
od 11.01.2016r. w godz. 8:00-17:00 do momentu wyczerpania limitu miejsc.
- liczba miejsc jest ograniczona do 35 dzieci w jednym turnusie.
3. Warunkiem uczestnictwa jest:
a/ wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii w sekretariacie placówki oraz wpłata w wysokości 130 zł przelewem na konto w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapisu /numer konta zostanie udostępniony w sekretariacie MDK nr 1 /.
b/ wypełnienie i dostarczenie obowiązującej dokumentacji: Zasad Uczestnictwa wraz z Regulaminem i Oświadczeniem oraz Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1:

Prosimy o wypełnienie obu dokumentów:

KARTA KWALIFIKACYJNA

ZASADY UCZESTNICTWA


Ważne:
Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i powiadomieniem pierwszej osoby z listy rezerwowej.
Druki w/w dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk1.pl już wkrótce lub osobiście w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej 21 w Poznaniu.


Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk1.pl w terminie późniejszym.
Ponadto będziemy realizowali w czasie ferii zimowych warsztaty popołudniowe, szczegółowe informacje o programie, formie ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej placówki.

CZEKAMY NA WAS!!!