Prace plastyczne prezentowały dzieci z MDK 1 z pracowni Bożeny Fibik-Beim i Agnieszki Jankiewicz.

Był to przegląd dorobku z pierwszego półrocza.