Akcja LATO W MIEŚCIE 2017 czyli Półkolonie w MDK nr 1
 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z SP kl. 0-IV (6-10 lat)
do aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych:
 
I turnus: 26.06.2017 – 30.06.2017
II turnus: 03.07.2017 – 07.07.2017
III turnus: 10.07.2017 – 14.07.2017
IV turnus: 31.07.2017 – 04.08.2017
w godz. 8:00-16:00
 
W programie czekają na Was:
- ciekawezajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rytmiczne, taneczne
- różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, dart, bilard, kręgle, gry stolikowe, mini-hokej, zabawy integrujące i gry ruchowe
- interesujące wycieczki, konkursy oraz atrakcyjne niespodzianki
pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.
Każdy uczestnik półkolonii bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

 

Informacje dotyczące zapisów i płatności:

1. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii Akcja Lato w Mieście 2017 wynosi 200 zł.
2. Osoba zapisująca może zgłosić jedno dziecko lub rodzeństwo na maksymalnie dwa turnusy półkolonii.
3. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie MDK nr 1:
10.06.2017 r. w godz. 9:00-11:00 wyłącznie dla uczestników zajęć prowadzonych w MDK nr 1
10.06.2017 r. w godz. 11:00-13:00 dla wszystkich chętnych spoza placówki lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie uwzględniamy zapisów i rezerwacji telefonicznych. Liczba miejsc jest ograniczona.
4. W dniu zapisów powstaje lista rezerwowa, MDK nr 1 dzwoni do osób z w/w listy i informuje, że zwolniło się miejsce.
5. Warunkiem uczestnictwa jest:
a/ wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii w sekretariacie placówkioraz oraz wpłata w wysokości 200 zł przelewem na konto w ciągu
5 dni roboczych od dnia zapisu /numer konta zostanie udostępniony w sekretariacie MDK nr 1/.
b/ wypełnienie i dostarczenie obowiązującej dokumentacji: Zasady Uczestnictwa Akcja Lato 2017 wraz z Regulaminem i Oświadczeniem oraz Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1.

 

Ważne:
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i powiadomieniem pierwszej osoby z listy rezerwowej. Druki w/w dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk1.pl od 01.06.2017 r. lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej 21 w Poznaniu. Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk1.pl w terminie późniejszym.
 
 
DO POBRANIA:
 

                                                    

NUDĘ ZAMIENIAMY W POUCZAJĄCĄ ZABAWĘ!!!