"W końcu wyłania się nowa idea występów jakich jeszcze nie było (...) "- Rejs (1970)

KOMUNIKAT z dnia 17.06.2016 r.

Kapitanat Portu Kultura uprzejmie prosi o zapoznanie się z regulaminem przebywania na pokładzie statku M/D "Kultura".

1. Wejście pasażerów na statek odbywa się na podstawie właściwego hasła (patrz komunikat z dnia 15.06.2016 r.).

2. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład statku po czasie przewidzianym w rozkładzie odpłynięcia godz. 9:55.

3. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z programem występów i animacji oraz bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży od wejścia na pokład do momentu jego opuszczenia na przystanku docelowym.

4. Podczas podróży statkiem zabronione jest:

a) przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,

b) wychylanie się przez burty u bariery statku,

c) zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

5. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku.

 

Wstęp na pokład M/D Kultura godz. 9.55

Hasło pasażerskie: KOTWICA

 

Wystąpią: Zespół YATEY, Klub Sobótki, Klub Młodego Poznaniaka, Zespół FIT Kids, Teatr Fizyczny ALFA oraz Antonina Cierpińska, Julia "Toffi" Krawczyńska, Marta Podłęcka.

Aranżacja działań: K. Żeberska-Kowalska

Realizacja dźwięku: E. Woźniak

Animacje na pokładzie: Studio Teatralne ANIKAME oraz nauczyciele: A. Basińska, I. Biegańska, A. Kozerska, M. Kubicka-Woźniak, K. Redlińska, D. Sobierańska, E. Woźniak, K. Żeberska-Kowalska

Grafika portowa: P. Szydłowski

 

port kultury s