Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu

wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych!

I TURNUS 28.06 - 02.07.2021r.  - PROGRAM   BRAK MIEJSC
II TURNUS 05.07 - 09.07.2021r. - PROGRAM   BRAK MIEJSC
III TURNUS 12.07 – 16.07.2021 r. - PROGRAM   BRAK MIEJSC
IV TURNUS 19.07 – 23.07.2021 r. - PROGRAM  BRAK MIEJSC

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2010 - 2014 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00. Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym. Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Lato w Akcji 2021 wynosi:
250 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na stronie: www.mdk1.pl w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Lato w Akcji 2021 od dnia 24 – 29.05.2021r. od godz. 9.00 oraz dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1 od dnia 31.05 – 05.06.2021r. od godz. 09.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
• zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii - brak miejsc
• uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.
Nr konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach.
Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.