PÓŁKOLONIE - „ZIMA W AKCJI 2022”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie

czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych!

I   TURNUS    17.01 – 21.01.2022r.

II   TURNUS   24.01 - 28.01.2022r.

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2011 - 2015 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.

Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch turnusów.

Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Zima w Akcji 2022 wynosi:

250 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na stronie www.mdk1.pl

w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Zima w Akcji 2022 dla:

- uczestników zajęć MDK1 od dnia 13 – 15.12.2021r. od godz. 9.00

oraz dla

- dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1 od dnia 16 – 18.12.2022r. od godz. 9.00,

do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  • zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii,
  • uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.

Nr konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu z sekretariatu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach.

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

 

Zima w Akcji 2022 - turnus 2 dzień 2

Dzieje się - półkolonii ciąg dalszy….

Zima w Akcji 2022 - turnus 1 dzień 5

Ostatni dzień I turnusu półkolonii to spotkania z nauką, sportem i sztuką

Zima w Akcji 2022 - turnus 1 dzień 4

Czwarty dzień półkolonii był bardzo intensywny.

Zima w Akcji 2022 - turnus 1 dzień 3

W środę półkoloniści pojechali do Lądu.