W dniu 14 listopada 2016 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 przystąpił do Klubu Szkół UNICEF. Zrzesza on placówki (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży) propagujące wśród swoich podopiecznych ideę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz organizują zaplanowane dla członków działania. Celem Klubu jest budzenie świadomości uczniów i kształtowanie w nich postawy propomocowej.

Kącik UNICEF z informacjami na temat organizacji oraz prowadzonych przez nas projektów powstanie w budynku C.