ZIMA W AKCJI 2017 czyli Półkolonie w MDK nr 1
 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z SP kl. I – IV na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

30.01.2017 – 03.02.2017

06.02.2017 – 10.02.2017

w godz. 8:00-16:00

W programie czekają na Was:

 - ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rytmiczne, taneczne,

- różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, dart, bilard, kręgle, gry stolikowe, mini – hokej, zabawy integrujące i gry ruchowe,

- interesujące wycieczki, konkursy oraz atrakcyjne niespodzianki pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

Każdy uczestnik półkolonii bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

Informacje dotyczące zapisów i płatności:

1. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii Akcja Zima w Mieście 2017 wynosi 150 zł.

2. Osoba zapisująca może zgłosić jedno dziecko / rodzeństwo/ tylko na jeden tydzień półkolonii.

3. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie MDK nr 1: 14.01.2017r. w godz. od 9.00 – 12.00 lub do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie uwzględniamy zapisów i rezerwacji telefonicznie.

- liczba miejsc jest ograniczona.

4. W dniu zapisów powstaje lista rezerwowa, MDK dzwoni do osób z w/w listy i informuje, że zwolniło się miejsce.

5.Warunkiem uczestnictwa jest:

a/ wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii w sekretariacie placówki oraz wpłata w wysokości 150 zł przelewem na konto w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapisu / numer konta zostanie udostępniony w sekretariacie MDK nr 1 /.

b/ wypełnienie i dostarczenie obowiązującej dokumentacji: 
Zasady Uczestnictwa Akcji Zima 2017r. wraz z Regulaminem i Oświadczeniem (do wydruku) 
oraz 
Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (do wydruku) 
w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1

Ważne:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i powiadomieniem pierwszej osoby z listy rezerwowej. Druki w/w dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk1.pl od 02.01.2017r. lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej 21 w Poznaniu. Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk1.pl w terminie późniejszym.

NUDĘ ZAMIENIAMY NA POUCZAJĄCĄ ZABAWĘ!!!