Zastosowanie nowoczesnych urządzeń może przyczynić się do zwiększonego zainteresowania ofertą programową proponowaną przez nauczyciela swoim wychowankom. Uczniowie wymagają dziś znacznie więcej, niż tylko interesujących ćwiczeń z piłką, skakanką, materacem, taśmą itp. Oczekują innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, które zaspokoją ich różnorodną aktywność fizyczną.

Korzystają oni, bowiem niejednokrotnie z różnej oferty klubów fitness, siłowni. Dlatego też powinniśmy nadążać za nowościami na rynku sprzętu sportowego. Trenażer to urządzenie, które w warunkach sztucznych umożliwia doskonalenie określonej sprawności. Używane jest do szkolenia indywidualnego lub zespołowego. Jednym z takich propozycji jest robot do wyrzucania piłeczek tenisowych. Umożliwia on wykonywanie solidnego programu treningowego w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych. Może być stosowany na wstępnym etapie szkolenia sportowego, jako przyrząd wprowadzający ucznia w opanowanie podstawowych elementów techniki gry w tenisa stołowego. Jak również może stanowić doskonały środek wspomagający doskonalenie umiejętności tenisowych na etapach ukierunkowanym i specjalnym. 

Wyżej wymieniona maszyna posiada pojemnik na około 100 piłeczek tenisowych. W zestawie znajduje się pilot, którym można wykonywać na bieżąco zmiany poszczególnych parametrów / mi.in. prędkość obrotu piłeczki – rotacja, częstotliwość wyrzutu piłeczki, pauza w ćwiczeniach /. Dla zapewnienia komfortu pracy z robotem niezbędna jest siatka – typu piłkochwyt, montowana do stołu tenisowego. Zaletą używania trenażera jest łatwy i szybki jego montaż. Robot jest urządzeniem mechanicznym wyrzucającym piłeczki z bardzo dużą prędkością. Dlatego należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas jego eksploatacji. Należy unikać przebywania w pobliżu wyrzutu piłeczek oraz w bliskiej jego odległości. Trzeba używać wyłącznie piłeczek tenisowych, nie wkładając żadnych innych przedmiotów do pojemnika.
Funkcje robota:
regulacja prędkości obrotu wyrzucanej piłeczki / zakres od 0-6 / w dwóch wariantach rotacja awansująca oraz rotacja wsteczna:

1. oznacza poziom niski
3. oznacza poziom średni
6. oznacza poziom wyskoki
regulacja częstotliwości podawania piłeczek / zakres od 1 -6 /:

1.minimalna
3.średnia
6. maksymalna
regulacja kąta wyrzucanej piłeczki / czterostopniowa od 0 – 3 /:

0 – wyrzut piłeczki na wprost
1,2 – wyrzut piłeczki losowo w prawo, w lewo pod małym kątem
3 – wyrzut piłeczki losowo w prawo , w lewo pod największym kątem – zmusza zawodnika do wyjścia poza stół tenisowy

regulowane nóżki pozwalają na ustawienie niskiego, średniego i wysokiego kąta odbicia wyrzucanej piłeczki od stołu tenisowego
Korzyści wynikające z zastosowania trenażera tenisowego.
Robot jest istotnym elementem wspomagającym trening tenisowy. Wysiłek fizyczny realizowany przy pomocy robota wymusza na zawodniku, poprzez regularną częstotliwość wyrzucanych piłeczek, dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia / zmiana kierunku uderzenia /. Ponadto doskonali szybkość reakcji zawodnika na określony stały lub zmienny bodziec ruchowy / zmiana tempa szybko-wolno /. Poprawie ulegają sposoby poruszania się ucznia przy stole tenisowym. Robot motywuje do intensywnego wysiłku fizycznego poprzez możliwość wykonywania w krótkim czasie 100 uderzeń forhendowych lub bekhendowych. Zmusza zawodnika do pełnego skupienia na wykonywanym zadaniu ruchowym. W trakcie wykonywania serii powtórzeń nauczyciel/ trener może przy pomocy dostępnego w zestawie pilota modulować określony parametry treningu. Maszyna stwarza możliwość wielokrotnego wykonywania tego samego uderzenia np. półwolej bekhend po prostej, po przekątnej, topspin forhend po prostej, przekątnej, filip z forhendu, bekhendu itp. /. Nauczyciel może programować jednostką lekcyjną pod kątem nauki, doskonalenia, kontroli i oceny opanowania określonych elementów techniki gry w tenisa stołowego. Poprzez szczegółową analizę treningową możemy określić skuteczność zawodnika na określonym etapie zaawansowania sportowego. Praca z robotem bezsprzecznie powoduje zwiększenie intensywności zajęć ruchowych. Robot staje się wyzwaniem dla ucznia, który stara się wykonać możliwie jak najwięcej trafnych uderzeń. W ustawieniach maksymalnych zmusza zawodnika do ekstremalnych wysiłków fizycznych. Jest urządzeniem uniwersalnym, może być używany przez początkujących adeptów tenisowych, jak również bardzo zawansowanych graczy. Używanie robota jest atrakcyjnym sposobem na osiągnięcie przez zawodnika znaczących postępów w doskonalenie techniki tenisowej. Przy pomocy trenażera realizowana jest zasada stopniowania trudności, tj. od ćwiczeń łatwych do trudnych. Kolejną zaletą robota jest obserwowana przez nauczyciela radość wychowanków z uczestnictwa w zaprogramowanej aktywności fizycznej. Jestem przekonany, że wprowadzenie trenażera tenisowego do poszkolnej oferty zajęć sportowych, przyczyni się w znaczący sposób do zaktywizowania uczniów. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń pozwoli uatrakcyjnić zajęcia sportowe, dzięki którym zaproponowana uczniom aktywność fizyczna będzie łatwiejsza do przyjęcia. Nowatorstwo pedagogiczne przy użyciu trenażera tenisowego sprawi, iż nauczyciel będzie miał szerokie możliwości wykazania się inwencję twórczą w podniesieniu, jakości swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Zestaw przykładowych ćwiczeń stosowanych w nauce i doskonaleniu techniki gry w tenisa stołowego z pomocą robota / w zależności od zaawansowania technicznego zwiększamy zakres poszczególnych parametrów /.
Indywidualnie:
- chwyt piłeczki/ jednorącz / podawanej na wprost zawodnika – bez rotacji, z rotacją awansującą, wsteczną
- uderzenie półwolej bekhend w miejscu, po prostej, po przekątnej - bez rotacji, z rotacją wsteczną, awansującą
- uderzenie półwolej forhend w miejscu po prostej, po przekątnej – bez rotacji, z rotacją wsteczną, awansującą
- uderzenie półwolej bekhend w ruchu, poruszając się w lewo, w prawo / 1 – 3 kroków /, po prostej, po przekątnej – bez rotacji, z rotacją wsteczną, awansującą
- uderzenie półwolej forhend w ruchu, poruszając się w lewo, w prawo / 1 – 3 kroków /, po prostej, przekątnej - bez rotacji, z rotacją wsteczną, awansującą
- uderzenie atakujące topspin bekhend w miejscu, w ruchu, po prostej, po przekątnej
- uderzenie atakujące topspin forhend w miejscu, w ruchu, po prostej, po przekątnej
- uderzenie flip z forhendu w miejscu, w ruchu, po prostej, po przekątnej
- uderzenie flip z bekhendu w miejscu, w ruchu, po prostej, po przekątnej
- uderzenie półwolej bekhend i półwolej forhend w miejscu, w ruchu, po prostej, po przekątnej
W dwójkach:
1/ uderzenie półwolej forhend w miejscu 2/ uderzenie półwolej bekhend w miejscu
W grupach:
Po określonym uderzeniu wskazanym przez nauczyciela, uczeń porusza się krokiem dostawnym na koniec grupy.