Szkolenie
Diagnoza lokalna, multikontrakt, psychologiczne aspekty partnerstwa

 

Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych (CBDeSK) Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza razem z Młodzieżowymi Domami Kultury nr 1,2 i 3 w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu diagnozy lokalnej, multikontraktu i zarządzania zmianami „miękkimi” w ramach projektu
„Poznańskie Akwedukty – nawadnianie lokalnych pól aktywności i współpracy”.
Całość cyklu to trzy sobotnie spotkania (24 godziny) poświęcone zagadnieniom i umiejętnościom potrzebnym dla planowania, realizacji i ewaluacji projektów oraz innych działań społecznych.
Celem warsztatów jest wzmocnienie praktycznych umiejętności uczestników pomocnych w rozumieniu
i skutecznym realizowaniu działań społecznych.

Proponujemy tematy rzadko poruszane na szkoleniach z zarządzania projektem:
1. Dedykowana diagnoza w działaniach i projektach społecznych, w tym profesjonalne metody
i narzędzia diagnozy lokalnej,
czyli: Jak profesjonalnie zrobić diagnozę lokalną? – narzędzia i metody diagnozy lokalnego środowiska
z uwzględnieniem potrzeb, problemów i zasobów do realizacji projektowanych działań oraz planowanie diagnozy jako elementu ewaluacji.
2. Formułowanie celów i realizacja projektu z uwzględnieniem kontraktu wielostronnego – tzw. „Multikontraktu”,
czyli: Czym jest multikontrakt w działaniach i projektach społecznych i jak go stosować dla zwiększenia trwałości i efektywności projektu oraz budowania współpracy na rzecz zmian?
3. Zagadnienia psychologiczne dotyczące zmian społecznych związanych z działaniami na rzecz
grup i społeczności lokalnych,
czyli:
Jak planować i realizować działania animacyjne i aktywizacyjne w lokalnym środowisku i społeczności uwzględniając „miękkie”, psychospołeczne elementy zmian, które dotyczą ludzi,
grup i środowisk lokalnych?
Na warsztatach będzie można się nauczyć:
jak profesjonalnie zrobić diagnozę lokalną
jak zawierać MULTIKONTRAKT w projekcie społecznym
jak budować zaufanie i współpracę na rzecz zmian w społeczności
jak pozyskiwać sojuszników i partnerów do swoich pomysłów

Wszystkim osobom proponujemy także bezpłatny, specjalistyczny tutoring działań
i pomysłów w trakcie warsztatów i po ich zakończeniu.
Te warsztaty są dla Ciebie jeżeli:
chcesz coś zmienić na lepsze w swoim otoczeniu i społeczności lokalnej
szukasz możliwości zdobycia konkretnych, specjalistycznych umiejętności przydatnych
w projektach społecznych
sądzisz, że wspólna praca przynosi lepsze efekty niż wiele pojedynczych akcji
masz pomysł na konkretne działania lub szukasz osób aktywnych, by się do nich przyłączyć
Zapraszamy osoby, które:
- już działają na rzecz swojego środowiska lokalnego lub planują podjęcie działań tego typu
- są zaangażowane w działanie w ramach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych
i samorządowych,
- oraz grupy działających razem przyjaciół i osoby „niezrzeszone”, rodziców, seniorów, studentów.
W szczególności zapraszamy osoby z takich dzielnic Poznania, jak: Winogrady, Wilda, Łazarz
i Naramowice (ze względu na naszą współpracę z Młodzieżowymi Domami Kultury w tych dzielnicach
i lokalną współpracę naszej Fundacji) oraz wszystkich chętnych z innych dzielnic miasta.
Warsztaty będą odpowiednie zarówno dla tych osób, które mają doświadczenia w pracy projektowej, jak i tych, które chcą ją rozpocząć.
Będziemy pracować metodą warsztatową, z elementami pracy w terenie, z zastosowaniem konkretnych narzędzi i metod przydatnych w projektach społecznych, odnosząc się do Waszych pomysłów
i umiejętności.
Udział w warsztatach potwierdzimy certyfikatem Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Warsztaty odbędą się w soboty: 11 i 25 października oraz 15 listopada 2014 r.
w godzinach 9:00 – 16:00
w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im A. Mickiewicza przy ul. Rubież 46,
(zapewniamy materiały i catering)
Zapisać się można przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Facebook CBDeSK: https://www.facebook.com/cbdesk, telefonicznie u Magdy Przystałowskiej (koordynatorki projektu) tel.: 668 031 091, albo mailowo pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Udział w warsztach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

w warsztatach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.w warsztatach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.