Zapraszamy na wystawę
uczestników zajęć
FOTOPLASTIKON „Kadry w ruchu”

piątek 19 maja 2017 godz. 17:00
Galeria pod Arkadami