W MDK nr 1 odbyła się cykliczna impreza sportowo-rekreacyjna "Artystyczni na Sportowo". Rankiem 07. 06. 2018 r.  zaprzyjaźnione placówki oświatowe /przedszkola i szkoły/ aktywnie uczestniczyły w  9 konkurencjach sportowych i 1 animacji plastycznej.

Impreza rozpoczęła się od wspólnego zdjęcia grupowego. Następnie pani Dyr. M. Rościszewska dokonała oficjalnego otwarcia OLIMPIADY. Dzieci pod opieką wychowawców brały udział rotacyjnie w różnorodnych zadaniach ruchowych / rzuty do celu, skok w dal z miejsca, zwinnościowy tor przeszkód, wyścigi na wesoło, biegi krótkie, strzały do bramki. Na zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Wszystkim dziękujemy za udaną zabawę i zapraszamy na kolejne zmaganie sportowe za rok.