W XXXVIII Wojewódzkim Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej uczestniczyło 410 uczniów ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Konkursowe zestawy tekstów poetyckich i prozatorskich oceniali jurorzy: Andrzej Sikorski – poeta, Emilia Gałczyńska – filolog polski, Agata Wiśniewska – autorka krótkich form prozatorskich.

Nagrodzili oni i wyróżnili 22 uczniów, których prace zostały zamieszczone w niniejszym tomiku.

            W kategorii poezji spośród uczniów z grupy młodszej laureatami zostali:

- Gabriela Krakowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim (I miejsce),

- Helena Kiereś, reprezentująca Zespół Szkół w Pobiedziskach – Letnisku (II miejsce),

-  Marta Popiel ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim (III miejsce).

            Wyróżniono Agatę Grzybowską z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie oraz Kingę Kaczmarek i Martę Szymczak ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

            Najlepszymi poetami w grupie starszej okazali się:

- Hanna Ostrowska z Gimnazjum w Perzowie (I miejsce),

- Amelia Orłowska reprezentująca VII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi gimnazjum w Poznaniu  (II miejsce),

- Karolina Kawka z Zespołu Szkół w Luboniu (III miejsce).

            Wyróżnienia przypadły Helenie Światowy z Zespołu Szkół w Luboniu, Aleksandrze Sobieraj ze Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i Kacprowi Lawińskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu.

            W kategorii prozy w grupie młodszej, najwyżej oceniono prace:

- Jagody Żółtowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 83 “Łejery” w Poznaniu (I miejsce),

- Agaty Kuzi ze Szkoły Podstawowej w Borzęcicach (II miejsce),

- Dominiki Grześkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu (III miejsce).

 Wyróżniono Anastazję Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach.

           

Najlepsi autorzy prozy w grupie starszej to:

-  Jerzy Niziołek ze Szkoły Podstawowej nr 83 “Łejery” w Poznaniu (I miejsce),

- Julia Kopaszewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu (II miejsce),

- Marianna Włoszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Czapurach (III miejsce).

Wyróżniono Julię Dymowską ze Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu, Artura Gałata ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu i Alicję Sochę ze Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej.

            Laureaci otrzymają nagrody drogą pocztową. Wszystkie uczestniczące w turnieju szkoły otrzymają tomiki z nagrodzonymi tekstami. Gratulujemy i życzymy wielu Uczestnikom i laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za staranne przygotowanie prac literackich. dalszych sukcesów.