Nagrody dla zwyciezcow Bialych Pior

Drodzy Zwycięzcy XL Wojewódzkiego Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej, paczki z nagrodami zostały wysłane na adresy Waszych szkół. Znajdziecie w nich tomiki z Waszymi utworami oraz książki, za które dziękujemy Sponsorom: Wydawnictwu Miejskiemu Posnania oraz Wydawnictwu Zakamarki!

Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z tekstem, który powstał z okazji XL edycji naszego Turnieju.
 
"Wojewódzki Turniej Białych Piór - to już czterdzieści lat!"
Wojewódzki Turniej Białych Piór to jeden z największych konkursów w Wielkopolsce skierowanych do młodych poetów i pisarzy ze szkół podstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu. Od sześciu lat konkurs nosi imię Ewy Gajowieckiej, pomysłodawczyni Turnieju i koordynatorki trzydziestu trzech jego edycji, wychowawcy kilku pokoleń miłośników literatury.

Pierwsza edycja Turnieju odbyła się w 1981 roku. Konkurs co roku przyciąga kilkuset uczestników. W rekordowej jego edycji było ich blisko 500, nadesłano wtedy ponad 20 kilogramów prac dzieci i młodzieży. Wielu spośród laureatów konkursu z minionych czterdziestu lat może poszczycić się własnym tomikiem poezji, książką. Niektórzy dziś są  dziennikarzami, polonistami. Co roku nadesłane prace oceniają cenieni poznańscy poeci i poloniści. W historii konkursu jego jurorkami były między innymi Małgorzata Musierowicz, Emilia Waśniowska, Łucja Danielewska czy Krystyna Miłobędzka. Od lat nagrody dla najlepszych twórców wręczane są podczas uroczystej gali finałowej, na którą zapraszani są laureaci wraz z rodzicami i opiekunami. W czasie imprezy podsumowującej teksty młodych twórców są interpretowane przez aktorów poznańskiego Teatru Nowego – wcześniej Waldemara Szczepaniaka, Marię Rybarczyk, czy Antoninę Choroszy, obecnie Annę Langner. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody. Wśród nich najważniejszą jest tomik pokonkursowy, w którym zamieszczone są nagrodzone wiersze i opowiadania. Turniej spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, nauczycieli, rodziców czy poznańskiego środowiska literackiego, ale także świata nauki – w 2012 roku powstała praca naukowa na jego temat.

Młodzi przyjaciele „po piórze” każdego roku zaskakują i wzruszają jurorów. W ich tekstach wszystko jest możliwe. Na konkurs zgłaszają się ci, których prace są jeszcze literacko nieporadne, ale także ci, którym talentu mógłby pozazdrościć niejeden dorosły. Uczniowie piszą nie tylko dlatego, że takie zadanie otrzymali od nauczyciela. Piszą z potrzeby serca, bo chcą wyrazić to, co czują, myślą. Nadesłane prace mówią głosem dziecka o współczesnym świecie, jego problemach. Również w tym roku nadesłano kilkanaście wierszy i opowiadań nawiązujących do pandemii koronawirusa. Zmiany obserwowane w życiu społecznym, wyznawanych wartościach mają również swoje odzwierciedlenie w pracach dzieci nadsyłanych na Turniej na przestrzeni czterdziestu lat.

W jubileuszowej, czterdziestej edycji Turnieju wzięło udział 221 uczestników. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  W tym roku grono 12 laureatów i 12 wyróżnionych wyłoniło jury w składzie: Emilia Gałczyńska, Magdalena Pocgaj i Andrzej Sikorski. Wyniki tegorocznej edycji zostały ogłoszone 24 kwietnia.

Fragment powyższego tekstu ukazał się w kwietniowym numerze miesięcznika „IKS”.