Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 (MDK nr 1) na rok szkolny 2021/2022
Oferta zajęć Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
Zgłoszenie rekrutacyjne online - przejście na stronę zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz zgłoszenia online musisz dostarczyć podpisaną dokumentację do sekretariatu MDK1:

1. Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
3. Oświadczenie o wielodzietności

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022
1) W terminie od 19.07 do 24.08.2021r. uruchomienie w formie on-line wniosków o przyjęcie do MDK nr 1 wraz z załącznikami.
2) W dniach 25-26.08.2021r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
3) W dniu 30.08.2021r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
4) Od 31.08.2021r. rozpocznie się nabór uzupełniający na wolne miejsca.