uroczystość pod hasłem: "Pamiętajmy o ojczyźnie"

W dniu 9 listopada 2021 roku uroczystość pod hasłem: "Pamiętajmy o ojczyźnie" zgromadziła dzieci i młodzież z MDK 1, które wspólnie wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami oraz nauczycielami, swoimi talentami, uświetniły niepodległość naszego kraju. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne oraz hymn Polski. Ponadto dzieci i młodzież tańczyły, przedstawiały scenki i etiudy aktorskie na temat wolności i niepodległości, recytowały wiersze patriotyczne.

Mieliśmy możliwość przypomnienia sobie historii naszego narodu, okresu rozbiorów i walki o niepodległość. W  imprezie brali udział nauczyciele z różnych dziedzin. Zaprezentowana była wystawa prac plastycznych pod tytułem:  "Orzeł Biały" przygotowana przez dzieci z ASP oraz Ton Color. Arlekin  wykonał etiudy aktorskie. Poławiacze słów recytowali wiersze. Wniebogłosy  śpiewały pieśni patriotyczne. Active Mini i Active Junior pokazały ruch sceniczny i taniec o tematyce patriotycznej. Podziękowania składamy wszystkim nauczycielom dziękując im za pracę włożoną w uświadamianie jak ważna jest historia, poświęcenie i jedność. Poniżej reportaż z imprezy.