Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych!

 

I  TURNUS 27.06 – 01.07.2022r.    PROGRAM

II TURNUS 04.07 - 08.07.2022r.    PROGRAM

III TURNUS 01.08 - 05.08.2022r.   PROGRAM

IV TURNUS 08.08 -12.08.2022 r.   PROGRAM

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2011 - 2015 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów.
Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Lato w Akcji 2022 wynosi:

280 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na stronie www.mdk1.pl w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Lato w Akcji 2022 dla:

- uczestników zajęć MDK1 od dnia 16.05.2022r. od godz. 9.00 do 18.05.2022r. do godz. 21.00

oraz dla

- dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1 od dnia 19.05.2022r. od godz. 9.00,

do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem: Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach Lato w Akcji 2022

Zapisy na półkolonie letnie "Lato w Akcji 2022" w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu - link

Brak miejsc

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  • zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii,
  • uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.

Nr konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu z sekretariatu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach.

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.