Powstał nowy zespół Przyjaciele Gryzia

Dzieci w wieku 3-10 lat zapraszamy do rozwijania kompetencji językowych.
W atmosferze zabawy z pacynką Gryziem - stymulujemy rozwój mowy dziecka poprzez zabawy oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne, rozwijanie motoryki małej, wierszyki łamiące języki, zabawy sensoryczne i gry ogólnorozwojowe.
Doskonaląc kompetencje językowe przygotowujemy się do samodzielnego czytania i pisania.

Zajęcia odbywają się w czwartki: 13.30 - 16.45 oraz w soboty 9.00 - 11.45.