Wieczorny nastrój

Jury konkursu plastycznego "Wieczorny nastrój" przegląda, wybiera, ocenia.