Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z rocznika 2013-2016 na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

I        TURNUS 12.02 - 16.02.2024 r.    (brak miejsc)  PROGRAM PÓŁKOLONIE

II       TURNUS 19.02 - 23.02.2024 r.   (brak miejsc) PÓŁKOLONIE PROGRAM

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2013 - 2016 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00. Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Koszt uczestnictwa w Półkoloniach –Zima w Akcji 2024 wynosi 380 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na  naszej stronie: "Formularz zgłoszeniowy oraz dane do karty kwalifikacyjnej na półkolonię Zima w Akcji 2024"

w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Zima w Akcji 2024. Formularz będzie aktywny od dnia 15.01.2024r. od godz. 9.00 do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń) – dla wszystkich chętnych dzieci (uczestników i dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
- zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii,
- uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.

Numer konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu z sekretariatu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach. Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.