Uncategorised

Formularz umożliwiający przesłanie plików do Konkursu Kryształowy Talent 2023

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.
Drag and drop files here or Browse

Informacje dotyczące korzystania z poczty elektronicznej po zmianach:

 

Odbiór "nowej" poczty przez adres: https://poczta.mdk1.pl  (jest to przekierowanie na adres: https://poczta.cyberfolks.pl/ )

Wpisujemy swój login, czyli np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz hasło, które przesyłałem Państwu mailem.

1. Zmiana hasła po zalogowaniu:

  1. Wybieramay na górze po prawej obok kontaktów, pozycję "Ustawienia"
  2. Wybieramy po lewej przedostatnia pozycja: Hasło.
  3. Wpisujemy aktualne hasło, oraz dwa razy nowe hasło (minimum 10 znaków). Wybieramy Zapisz.

2. Dostosowanie wyglądu.

  1. Wybieramay na górze po prawej obok kontaktów, pozycję "Ustawienia"
  2. Wybieramy "Preferencje" po lewej stronie pierwsza pozycja.
  3. Wybieramy z listy Sekcja: "Widok skrzynki pocztowej"
  4. Zmieniamy układ na drugą pozycję "Pulpit (szeroka lista i podgląd wiadomości poniżej)
  5. Wybieramy "Zapisz"
  6. Klikamy dowolnie, np. na pozycję "Poczta" i sprawdzamy efekt.

3. Uwaga:

Wiadomości wysłane ze "starej" poczty znajdziecie Państwo w pozycji "Sent", natomiast "kopie robocze" w pozycji "Drafts".

4. Konfiguracja kont pocztowych w programach pocztowych:

Serwer poczty (IMAP, POP3, SMTP): s144.cyber-folks.pl lub można używać mail.mdk1.pl
Port IMAP: 993
Port POP3: 995
Port SMTP: 465

5. Konfiguracja skrzynki e-mail mdk1.pl w poczcie Gmail

A. Wchodzimy na nasze konto gmail w przeglądarce internetowej. Wybieramy ikonę "koła zębatego" - Ustawienia (po prawej stronie na górze) i dalej przycisk "Zobacz wszystkie ustawienia".
B. Wybieramy 4 zakładkę "Konta i importowanie". Znajdziemy tutaj taką pozycję jak poniżej:

gmail1

C. Wybieramy "Dodaj konto pocztowe". Otworzy nam się nowe okienko w którym wpisujemy nasz adres: np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

gmail2

wybieramy "Dalej".
W kolejnym kroku też wybieramy "Dalej" (pozycja Importuj e-maile z mojego drugiego konta (POP3) )

D. Przechodzimy do kolejnego okienka w którym wpisujemy kolejne dane (proszę zwrócić uwagę, aby wybrać port 995 oraz wpisać nazwę użytkownika z końcówką @mdk1.pl):

gmail3

Po wprowadzeniu danych wybieramy "Dodaj konto".

E. Kolejne okienko umożliwi nam również wysyłanie poczty mdk1.pl z konta gmail.

gmail4

Wybierajmy "Dalej".

F. W kolejnym kroku wpisujemy swoje imię i nazwisko. Pole "Traktuj jako alias" możemy pozostawić puste.

gmail5

Wybieramy "Dalej".

G. W kolejnym kroku uzupełniamy nazwę użytkownika, np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., dalej zmieniamy port na 465 , wprowadzamy hasło. Wybieramy "Dodaj konto..."

gmail6

H. Ostatni krok to odebrania maila z naszej skrzynki mdkowej i wpisanie wysłanego nam kodu cyfrowego, potwierdzającego naszą tożsamość.

gmail7

Odsyłam Państwa również na stronę: https://domenomania.pl/centrum-wiedzy/jak-dodac-skrzynke-e-mail-z-domenomania-pl-do-gmail - trochę lepiej opisane.

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się w budynku E w dniach:

1.09 (czwartek) w godz. 16.00 - 18.00

2.09 ( piątek) w godz. 16.00 - 18.00

3.09 ( sobota) w godz. 10.00 - 12.00

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w roku szkolnym 2024/2025

(Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata na daną formę – szczegóły w zasadach rekrutacji)

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane osobowe:

Dane rekrutacyjne:

Wnioskuję o przyjęcie dziecka na daną formę/dane formy w roku 2024/2025:

Informacje uzupełniające:

W przypadku spełniania poniższych kryteriów, konieczne jest dostarczenie do sekretariatu placówki stosownego oświadczenia/dokumentu potwierdzającego poniższe kryteria w nieprzekraczalnym terminie do 5.08.2024
a)wielodzietność rodziny kandydata
b)niepełnosprawność kandydata
c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli tak - konieczne jest dostarczenie do sekretariatu placówki kopii dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata w nieprzekraczalnym terminie do 5.08.2024.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów, komisja rekrutacyjna może rozpatrzyć wniosek bez uwzględnienia danego kryterium. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów muszą być wyraźnie opisane imieniem i nazwiskiem kandydata, nieprawidłowo opisane dokumenty, które nie pozwalają na zidentyfikowanie danych kandydata, mogą nie być brane pod uwagę. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem do placówki.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny
Administrator informuje, że dane osobowe w zakresie Pani/Pana oraz dziecka wskazane we wniosku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w zakresie, w jakim - osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO opublikowana jest na stronie www.mdk1.pl w zakładce RODO „Klauzula informacyjna (…)”.

Zapoznałem/Zapoznałam się w treścią Zasad rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 i akceptuję założenia tego dokumentu.

Informuję, że w dniu 25.02.2022r. o godz. 17.00 w bud. C s. 01 odbędzie się zebranie Samorządu Uczniowskiego.

opiekun: Ilona Biegańska - Nowakowska

PÓŁKOLONIE - „ AKCJA LATO 2019”
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1


Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z rocznika 2009 -2013 na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych:

I TURNUS     24.06-28.06.2019r.
II TURNUS    01.07-05.07.2019r.
III TURNUS   08.07-12.07.2019r.
IV TURNUS   15.07-19.07.2019r.

Program obejmuje warsztaty: artystyczno - sportowe, plastyczne, taneczne i muzyczne, z robotyki, szermierka, zajęcia w ośrodku Rezon i na kręgielni „Czarna Kula”.

Przewidziane są wycieczki: do Deli Parku w Trzebawie, na „Wyspę Piratów” w Kościanie, do ZOO nad Maltę, do Gniezna „Nasza zagroda”, do Uzarzewa Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miniatur w Pobiedziskach, Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu.

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2009 -2013 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów.
Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Akcja Lato 2019 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 20-24.05.2019r. w sekretariacie MDK nr 1w godz. 10.00 -17.00 oraz dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach MDK1 w dniu 25.05.2019r. w godz. 8.30-12.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
a. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
b. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
c. złożenie obowiązującej dokumentacji:

ZASADY UCZESTNICTWA AKCJA LATO 2019

i KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

w dniu zapisu.*
Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników
i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

*druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl (powyżej) lub w dniu zapisu
w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu (przy boisku Orlika).

Terminy półkolonii letnich AKCJA LATO 2019 w roku szkolnym 2018/19:

I Turnus: 24-28.06.2019r.

II Turnus: 01-05.07.2019r.

III Turnus: 08-12.07.2019r.

IV Turnus: 15-19.07.2019r.

Zapraszamy na wystawę uczestników zespołów plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.
Wernisaż odbędzie się 16.03.2019 o godzinie 13:30 w Klubie Osiedlowym "Dębczak".

Dnia 23.02.br. (sobota) o godz. 11.30 w sekretariacie MDK1 (bud. Orlik) odbędzie się zebranie Rady Rodziców,
na które zaprasza

Przewodniczący Rady Rodziców
Maciej Nowakowski