Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja będzie prowadzona od 01.07.2024 godz. 8:00 do 05.08.2024 godz. 20:00

Oferta zajęć na rok szkolny 2024/2025.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, z uwagi na zmiany organizacyjne placówki.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na dokonywanie zapisu do prawidłowych grup wiekowych – wiek liczymy rocznikowo.  

Wniosek o przyjęcie do MDK nr 1 – przejście na stronę zgłoszenia (od 1.07 do 5.08.2024)

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

W dniu 30.08.2024 do godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w placówce.

Nabór uzupełniający rozpocznie się od 02.09.2024.

Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów muszą być wyraźnie opisane imieniem i nazwiskiem kandydata, nieprawidłowo oznaczone dokumenty, które nie pozwalają na zidentyfikowanie danych kandydata, mogą nie być brane pod uwagę.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności