Informacje o Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu działa:

 1. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.),
 2. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 910, ze zm.)
 3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, ze zm.).
 4. Na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.02.2019 r

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne w szczególności realizowane przez:

1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
 2. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 3. kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2. Organizowanie

 1. imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,
 2. wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
 3. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacja o kontakcie:
Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją oświatową osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • zatelefonować: tel. 61 833-79-10