Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

MDK nr 1 realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w ustawie Prawo oświatowe. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci i młodzieży.

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne. W MDK-u działają  pracownie artystyczne i sportowe oferujące szereg zajęć stałych w zakresie muzyki, tańca, teatru, plastyki, literatury, edukacji językowej oraz sportu.

W MDK nr 1 odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych i wydarzenia okazjonalne: koncerty, wernisaże, wystawy, spotkania artystyczne i sportowe, półkolonie i wiele innych. Organizowane są konkursy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim:

  • Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej dla uczniów klas V -  VIII szkół podstawowych
  • Lednicka Wiosna Poetycka dla młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat.
  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj wiosno” dla dzieci w wieku 3-5 lat

 Z MDK nr 1 można skontaktować się poprzez:

  • Napisanie pisma i wysłanie go na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań

  • Można wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Można zatelefonować:
    tel. 61 833-79-10
  • Można przyjść do placówki:

W roku szkolnym od poniedziałku do soboty w godzinach pracy placówki (aktualny grafik zajęć jest dostępny na stronie internetowej).

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
 Piątek: 8:00 – 15:00


W związku z reżimem sanitarnym zachęcamy do kontaktu zdalnego.


W budynkach, w których odbywają się zajęcia znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o MDK1 - format pdf pobierz