Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych!

I turnus - 24.06 - 28.06.2024r.     I turnus program

II turnus - 01.07 – 05.07.2024r.  PROGRAM

III turnus - 08.07 – 12.07.2024r.    PROGRAM

IV turnus - 26.08 – 30.08.2024r.   PROGRAM

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2013 – 2016 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.

Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów.

Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Lato w Akcji 2024 wynosi: 380 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na stronie www.mdk1.pl w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Lato w Akcji 2024 dla wszystkich dzieci od dnia 23.05.2024r. od godz. 9.00 do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  • zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii,
  • uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.

Nr konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu z sekretariatu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach.

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.