Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja będzie prowadzona od 03.07.2023 godz. 8:00 do 11.08.2023 godz. 22:00

Oferta zajęć na rok szkolny 2023/2024

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, z uwagi na zmiany organizacyjne placówki.

Wniosek o przyjęcie do MDK nr 1 - dostępny od 3.07.2023r. od godziny 8.00

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

W dniu 31.08.2023 o godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w placówce.

Oświadczenie dodatkowe dotyczące kryteriów:
wielodzietność rodziny kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Nabór uzupełniający rozpocznie się od 01.09.2023.