Uczestnicy zajęć Aktiv, Arlekin i Dicte zakończyli rok szkolny wspólnym koncertem.