KATALOG WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ 10 - LECIE GALERII POD ARKADAMI W MDK NR 1
Opiekunkami galerii są instruktorki MDK Nr1: Bożena Fibik-Beim i Agnieszka Mrowinska

Galeria "Pod Arkadami" ma za zadanie promować twórczość dzieci i nauczycieli. Pierwszy wernisaż odbył się w marcu 2000 r. Była to indywidualna wystawa 8-letniej dziewczynki - Ewy Małeckiej. Od listopada 2000 roku galeria przeniosła się do większego pomieszczenia otwierając działalność wystawową pt. "Wspomnienia z wakacji". Prezentowany były prace dzieci wykonane na plenerach plastycznych we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Galeria prowadzi 2 cykle wystawiennicze pt.: "Nauczyciel i jego uczniowie" oraz "Malujący nauczyciele".

Cele:

  • promocja twórczości dziecięcej,
  • wykorzystywanie galerii do różnych działań twórczych (happeningi, występy grupy recytatorskiej, muzycznej, małe formy teatralne),
  • czerpanie z doświadczeń i umiejętności innych osób wystawiających swoje prace,
  • stwarzanie okazji do prezentacji prac nauczycieli malujących wspólnie ze swoimi uczniami,
  •  integrowanie środowisk twórczych,
  • motywowanie do wytrwałej pracy celem zgromadzenia odpowiedniej ilości prac na wystawę,
  • zachęcanie rodziców oraz najbliższych do czynnego udziału w rozwoju twórczym ich dziecka.