Uczestnicy zajęć z piłki nożnej w MDK nr 1 ćwiczą regularnie pomimo trwającej rewitalizacji oraz... jesiennej pogody.