Podczas dwóch turnusów półkolonii w MDK nr 1 w Poznaniu warsztaty kreatywne z literatury „Od inspiracji do okładki” prowadzi Edyta Kulczak w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2022.