Kolejne spotkanie z cyklu "Z Wielką Kulturą za Pan Brat", w którym brały udział dzieci z Artystycznego Klubu Przedszkolaka odbyło się w Muzeum Bambrów Poznańskich.

Muzeum to powstało 29.11.2003 roku dzięki wysiłkom Towarzystwa Bambrów Poznańskich, a także pomocy i życzliwości Poznaniaków oraz licznym sponsorom.
Dzieci z AKP wraz z opiekunami miały możliwość zwiedzić tę unikalną placówkę kulturalną, w której zapoznały się  z historią osadników z Bambergu, przybyłych na ziemie poznańskie w XVIII w. oraz poznać kulturą wsi wielkopolskiej. Ekspozycja muzealna prezentuje chatę typową dla wsi podpoznańskiej przełomu XIX i XX wieku, charakterystyczne stroje Bamberek, narzędzia oraz pamiątki rodów Bambrów, których potomkowie do dziś stanowią cześć społeczności miasta Poznania. Wystawione w Muzeum eksponaty, jak dowiedzieliśmy się, jest  ok. 1500 obiektów, obrazują XIX-wieczną kulturę rolników wsi podpoznańskich, która jest efektem rzadko spotykanej owocnej symbiozy dwóch narodów - Polaków i Niemców, wzajemnego zrozumienia i zgodnej współpracy oraz wspólnie zbudowanych trwałych wartości.
Dziękujemy za przepiękny rys historyczny, który został przedstawiony w sposób niezwykle ciekawy, szczególnie dla tych najmłodszych zwiedzających.