W piątek 27 października br. odbył się wernisaż wystawy "Świat w oczach dzieci i seniorów", który poproawdziła pani Barbara Kubiak-Sobczak.